Integritetsmeddelande

Datasekretess är mycket viktigt för oss och vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.
Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
De svenska företaget, Felix Ekbergs firma är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Vilka uppgifter har vi om dig?
De enda uppgifter vi lagrar om dig är de uppgifter som behövs för att kunna skicka din beställning till dig. Vi har inget system för kundprofiler eller andra system för att samordna marknadsföring, bara de uppgifter vi behöver för att skicka det du beställt. E-postadressen och mobiltelefonnumret du anger används för att kunna skicka en beställningsbekräftelse men också för att skicka ut information om kommande produkter till dig, något du kan avbeställa genom att följa de enkla instruktionerna i marknadsföringsutskick och sedan aldrig få mer.
Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA),
Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter stannar i företaget. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part. När vi har specialerbjudanden (bara för kunder) som vi tror kan intressera dig så kan vi använda din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer och skicka meddelanden till dig. Om du inte vill ha sådana meddelanden är det lätt att avregistrera sig och aldrig få dem igen.
Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:
Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig men vi har inga andra uppgifter än ditt namn, din adress, ditt telefonnummer (endast för sms-avisering) och din e-postadress. Du har också rätt att när som helst be oss att radera de uppgifter vi har om dig. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss och du har också rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet.
Personuppgiftsansvarig
Felix Ekbergs Firma
Felix Ekberg
Rörstrandsgatan 3
113 41 Stockholm
Felix@spindelfri.se